088 - 700 5000
info@kreanova.nl

innovatiekracht

Innovatiekracht Ontwikkeling

In een wereld die constant in verandering is moet ook uw organisatie zich continu aanpassen. Door best practices van anderen over te nemen, of (bij voorkeur) door zelf te innoveren. Wellicht heeft u één of meerdere innovaties op uw naam staan, en plukt u daar nog de vruchten van. Maar zeker is dat er binnenkort weer nieuwe producten en diensten op de markt komen die beter of goedkoper zijn dan uw product of dienst. U zult telkens opnieuw moeten aanpassen en innoveren. Het is dan ook zaak om van het innoveren in zichzelf een kerncompetentie te maken. Alles draait om het ontwikkelen van uw innovatiekracht.

Maak van innovatie een tweede natuur in uw organisatie.

Waarom is innovatiekracht belangrijk?

Om duurzaam uw relevantie te behouden voor uw markt en uw afnemers moet u van innoveren een tweede natuur maken. In een organisatie die haar innovatiekracht heeft ontwikkeld, is innoveren een continue proces geworden waar ideeën van binnen en buiten de organisatie voortdurend worden verzameld, beoordeeld en (als ze beloftevol genoeg zijn) worden omgezet in innovaties.

Hoe kunt u uw innovatievermogen ontwikkelen?

Het innovatievermogen van een organisatie hangt nauw samen met een aantal specifieke organisatiekenmerken en -competenties, die wij hebben samengebracht in ons model van de ‘7 eigenschappen van innovatieve organisaties’. Aan de hand van dit model kunt u het huidige niveau van het innovatievermogen van uw organisatie beoordelen. Ook kunt u op basis van dit model in kaart brengen waar verbeteringen mogelijk zijn en kunt u met een samenhangend pakket van maatregelen aan de slag om de innovatiekracht van de organisatie naar een hoger niveau van ontwikkeling te brengen.

Ondersteuning door KreaNova

 • Vaststellen doelstellingen en ambitie
 • Vaststellen huidige innovatievermogen d.m.v. innovation audit
 • Vaststellen sense of urgency via ‘awareness sessie’
 • Definieren ‘white spots’ (verbetermogelijkheden)’
 • Formuleren innovatiestrategie in lijn met corporate strategie
 • Opstellen blauwdruk innovatieve organisatie
 • Opstellen plan van aanpak innovatiekracht-ontwikkeling
 • Projectorganisatie en -begeleiding
 • Inrichten innovatieproces en -organisatie
 • Inrichten crowdsourcing platforms
 • Training aan management en medewerkers
 • Organisatie en begeleiding van innovation labs, denktanks en brainstorms

Bekijk het Innovatie Modellenboek

Uw resultaten

 • Een duidelijke innovatiekoers die medewerkers in staat stelt om actief bij te dragen aan het realiseren van de innovatieambitie.
 • Een stimulerend klimaat voor ideeën & initiatief.
 • Ideeën eerder boven water, méér ideeën & van betere kwaliteit.
 • Een ‘snelweg voor innovatie’. Snelle beoordeling van ideeën, alleen de beste gaan door.
 • Medewerkers actiever in het signaleren kansen en mogelijkheden & vaardiger in het bedenken van nieuwe waarde-combinaties.
 • Méér toegevoegde waarde voor u en uw klanten op de lange termijn.

Wat we verder nog doen