Meesterschapsfase

Het innovatievermogen van een organisatie kan variëren van laag (oriëntatiefase) tot hoog (meesterschapsfase). Op basis van de door u ingevulde antwoorden is de voorlopige conclusie dat uw organisatie zich in de meesterschapsfase bevindt:

  • Creativiteit en innovatie zijn binnen uw organisatie een tweede natuur geworden.
  • Het wordt als volkomen normaal beschouwd om met het ontwikkeling van nieuwe ideeën bezig te zijn.
  • De creativiteit van de medewerkers wordt ten volle benut.
  • Er zijn geen procedurele belemmeringen voor innovatieprojecten. Deze kunnen dan ook binnen korte tijd worden gerealiseerd.

Wilt u aan de slag met het ontwikkelen van uw innovatievermogen?

Er zijn diverse mogelijkheden om het innovatievermogen van uw organisatie verder te ontwikkelen. KreaNova kan u hierbij helpen met onderstaande diensten:

Neem gerust even contact met ons op: