Structureringsfase

Het innovatievermogen van een organisatie kan variëren van laag (oriëntatiefase) tot hoog (meesterschapsfase). Op basis van de door u ingevulde antwoorden is de voorlopige conclusie dat uw organisatie zich in de structureringsfase bevindt:

  • Uw organisatie heeft al enkele ervaringen in het toepassen van een innovatieaanpak geëvalueerd.
  • Men is gestart met de inbedding van een innovatieaanpak door middel van de toewijzing van specifieke middelen voor innovatie, en het organiseren van denksessies en trainingen.
  • Ook kan er in dit stadium sprake zijn van (de oprichting van) specifiek op creativiteit en innovatie gerichte functies, teams en programma’s.

Wilt u aan de slag met het ontwikkelen van uw innovatievermogen?

Er zijn diverse mogelijkheden om het innovatievermogen van uw organisatie verder te ontwikkelen. KreaNova kan u hierbij helpen met onderstaande diensten:

Neem gerust even contact met ons op: