Brainstorm Lovah

Brainstorm­symposium met 100 Huisartsen

Voor de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) in samenwerking met de De Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) verzorgde KreaNova het BrainStorm Symposium ‘Vooruit met de Terugkomdag!” LOVAH is de Landelijke Organisatie voor Huisartsen in Opleiding. Vanuit diverse betrokkenen (artsen, instituten en artsen-in-opleiding) bestaan verschillende wensen om de opleiding te verbeteren.

Wat was de vraag?

KreaNova is gevraagd om een brainstormsymposium te organiseren met als doel het met elkaar bedenken van ideeën en oplossingen voor het verbeteren van de huisartsenopleiding, speciaal met betrekking tot ‘de terugkomdag’ die een centraal onderdeel van de opleiding vormt. Het is de bedoeling dat meerdere teams werken aan verschillende verbeterpunten, en hiervoor brainstormen over mogelijke oplossingen. Gezien het grote aantal deelnemers, en de beperkte tijd, is een strakke regie nodig om ervoor te zorgen dat men niet alleen creatief is, maar ook tijdig met oplossingsvoorstellen komt zodat deze aan het eind van het symposium gepresenteerd kunnen worden.

Wat hebben we gedaan?

KreaNova heeft een sessie ontworpen waarin de huisartsenopleiding als ‘patiënt’ werd behandeld. De huisartsenopleiding met al zijn in kaart gebrachte verbeterpunten werd als metaforische ‘patiënt’, afgebeeld op levensgrote brainstormcanvassen, door een 8-tal medische teams in aparte operatiekamers ‘geopereerd’ waarbij voor verschillende ‘kwalen’ oplossingen werden bedacht. De sessie bestond uit een voor elk team gelijke opzet, met een zelfde timing. Hierdoor kon elke operatiegroep tijdig de stappen voltooien en aan het eind met een concreet oplossingsvoorstel voor de dag komen om te presenteren aan het eind van het symposium.

Wat was het resultaat?

De deelnemers zijn laaiend enthousiast en de verbetermaatregelen worden opgepakt door de na het symposium opgerichte werkgroep ‘Vooruit!’, waarin zowel AIOS, onlangs afgestudeerde huisartsen en opleiders verenigd zijn. Zij hebben concrete voorstellen geschreven, op basis van de uitkomsten van de brainstormsessies, over hoe het onderwijs nog beter zou kunnen worden en spannen zich in voor de realisatie van deze voorstellen.