Innovatieaanpak voor Nationale Politie

De Nationale Politie is met circa 60.000 medewerkers een van de grootste organisaties van Nederland. Ook voor deze organisatie geldt dat creativiteit en innovatie noodzakelijk zijn om de gewenste resultaten te kunnen blijven waarborgen. Denk aan ontwikkelingen als internet, drones, 3d printing. Naast kansen voor het bedrijfsleven bieden deze ontwikkelingen helaas ook kansen voor de onderwereld. Aan de politie de taak om op deze ontwikkelingen in te spelen. Hiertoe werkt de Nationale Politie continu aan het innoveren van haar werkwijze.

Wat was de vraag?

Aan KreaNova is gevraagd om ondersteuning te bieden bij het verbeteren/aanscherpen van de innovatiestrategie, het innovatieklimaat, het innovatieproces en de innovatieorganisatie. Binnen de organisatie bestaan verschillende zienswijzen op de juiste aanpak en de behoefte bestaat om hierover meer op één lijn te komen.

Wat hebben we gedaan?

KreaNova heeft via een innovation audit, bestaande uit een enquete onder een groot aantal medewerkers, gevolgd door een serie diepteinterviews, een kaart gemaakt van de huidige situatie m.b.t. de innovatiezienswijzen en aanpak binnen de organisatie. Deze informatie is als input gebruikt voor een meerdaagse bijeenkomst waarbij door middel van creatieve denktechnieken en de concrete inzichten vanuit bedrijfskundige innovatiemanagement optiek, een verbeterplan is opgesteld.

Wat was het resultaat?

De Nationale Politie heeft de verbeterpunten onder begeleiding van KreaNova verder uitgewerkt. De implementatie hiervan wordt uitgevoerd door een netwerk van innovatiemakelaars binnen de verschillende eenheden van de organisatie.