Future Center

Future Lab Steden­driehoek

Op initiatief van KreaNova wordt er in samenwerking met de Gemeente Deventer, Kunstenlab Deventer, Innovatienetwerk Stedendriehoek, Stedendriehoek Onderneemt, gewerkt aan de ontwikkeling van een zogenaamd Future Lab voor de regio Stedendriehoek. 14 deelnemende organisaties ondertekenen de intentieverklaring waarin zij aangeven de totstandkoming van het initiatief te ondersteunen.