RMB Cuyk

Innovatie RMB Cuijk

Voor RMB Cuijk verzorgt KreaNova een begeleidingstraject gericht op het ontwikkelen van een innovatieve organisatie. In 4 bijeenkomsten verspreid over 4 maanden wordt een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een innovatieve organisatie opgesteld. RMB Cuijk voert het plan vervolgens zelfstandig uit.