Tnt Innight Van

Innovatie TNT Innight

Het innovatieteam van TNT Innight wordt door KreaNova begeleid in het vormgeven van hun innovatie Plan Van Aanpak. Aan de hand van de zeven eigenschappen van innovatieve organisaties komt het team tot een verbeter-blauwdruk.