Wat is innovatie? Overzicht soorten en maten van innovatie

Wat is innovatie?

Bij het woord ‘innovatie’ denken velen spontaan aan begrippen als: nieuwe uitvindingen, technologische doorbraken, grootschalige, kostbare, complexe en tijdrovende projecten. Maar van een innovatie kan ook sprake zijn zonder dat er hoogdravende technologie aan de orde is, getuige de omgekeerde ketchupfles, de verkeersrotonde en zelfs iets abstracts als ‘zomertijd’. Het begrip innovatie is dus nogal ruim; het reikt van spaceshuttle tot paperclip.

Wij omschrijven het als volgt: “innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe & nuttige ideeën”

Er zijn hierin drie elementen van belang om van een innovatie te kunnen spreken:

  • Een nieuw idee of concept,
  • dat nuttig is (een toegevoegde waarde heeft),
  • en dat met succes is ingevoerd (dit onderscheidt ‘de innovatie’ van ‘het idee’).

Dit is een ruime definitie die zowel technische als non-technische innovaties omvat.

Soorten Innovatie

Er zijn dan ook veel verschillende soorten innovatie. Kijkend naar het onderwerp van innovatie (naar ‘wat’ er wordt geïnnoveerd), kan men een onderscheid maken in:

  • Product-innovaties; veranderingen in de producten en diensten zelf.
  • Proces-innovaties; veranderingen in de manier waarop producten en diensten worden geproduceerd (bv eenvoudiger, goedkoper, of sneller).
  • Transactie-innovaties; veranderingen in de manier waarop producten en diensten aan de man worden gebracht.
  • Businessmodel-innovaties; veranderingen in de manier waarop er verdiensten worden gegenereerd.

Een andere indeling van innovatie is mogelijk op basis van de mate van innovativiteit:

  • Incrementele (stapsgewijze) innovaties; verbeteringen, uitbreidingen of varianten van het bestaande. Hierbij worden de bestaande bedrijfscompetenties uitgebreid / versterkt. De bestaande producten/diensten blijven relevant / concurrerend.
  • Radicale (sprongsgewijze) innovaties; vervangers van het bestaande. Hierbij worden de bestaande competenties uiteindelijk overbodig. De bestaande producten/diensten verliezen hun relevantie.

Omdat er zo veel verschillende beelden bestaan bij wat er precies met het begrip ‘innovatie’ wordt bedoeld, is het verstandig om hierover een afspraak te maken binnen je organisatie. Wanneer vinden we dat iets een ‘innovatie’ mag heten?